Bán nhà kiệt đường Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng