Bán đất kiệt ôtô đường Đặng Vũ Hỷ, Sơn Trà, Đà Nẵng