Bán đất đường 7,5m Đa Phước 7 khu Nam Việt Á, Đà Nẵng