Bán nhà kiệt 266 Hoàng Diệu, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng