Bán đất đường Nguyễn Thế Kỷ khu Nam Việt Á, Đà Nẵng giá đầu tư