• Condotel Phap Ly Van Chua Ro Rang

    Condotel, pháp lý vẫn chưa rõ ràng

    Dù nhiều lần kiến nghị, tìm biện pháp gỡ khó nhưng đến nay danh phận pháp lý và quy chuẩn của loại hình căn hộ khách sạn (condotel) vẫn chưa được.