Đối với nhà chung cư, đa phần bếp và không gian bếp được đặt phía trước bên cạnh cửa ra vào.

Đối với nhà chung cư, đa phần bếp và không gian bếp được đặt phía trước bên cạnh cửa ra vào.

Đối với nhà chung cư, đa phần bếp và không gian bếp được đặt phía trước bên cạnh cửa ra vào.

Đối với nhà chung cư, đa phần bếp và không gian bếp được đặt phía trước bên cạnh cửa ra vào.
Thông tin hữu ích