Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tiếp các nhà đầu tư Nhật Bản. Ảnh: Công thông tin điện tử Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tiếp các nhà đầu tư Nhật Bản. Ảnh: Công thông tin điện tử Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tiếp các nhà đầu tư Nhật Bản. Ảnh: Công thông tin điện tử Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tiếp các nhà đầu tư Nhật Bản. Ảnh: Công thông tin điện tử Đà Nẵng
Thông tin hữu ích