Không ít người đã thua lỗ nặng vì dùng đòn bẩy tài chính quá đà khi kinh doanh phòng trọ. Ảnh: Lucas Nguyễn

Không ít người đã thua lỗ nặng vì dùng đòn bẩy tài chính quá đà khi kinh doanh phòng trọ. Ảnh: Lucas Nguyễn

Không ít người đã thua lỗ nặng vì dùng đòn bẩy tài chính quá đà khi kinh doanh phòng trọ. Ảnh: Lucas Nguyễn

Không ít người đã thua lỗ nặng vì dùng đòn bẩy tài chính quá đà khi kinh doanh phòng trọ. Ảnh: Lucas Nguyễn
Thông tin hữu ích