Đà Nẵng xây trụ sở mới tại quận Hải Châu và quận Sơn Trà

Vị trí dự kiến xây dựng trung tâm hành chính quận Hải Châu - Ảnh: Hữu Khá

Đà Nẵng xây trụ sở mới tại quận Hải Châu và quận Sơn Trà
Thông tin hữu ích