Chủ tịch Đà Nẵng ký quyết định kỷ luật 5 lãnh đạo

Dự án khu đô thị Đa Phước của ông Vũ "nhôm" được ưu ái cho triển khai - Ảnh: HỮU KHÁ

Dự án khu đô thị Đa Phước của ông Vũ “nhôm” được ưu ái cho triển khai – Ảnh: HỮU KHÁ

Chủ tịch Đà Nẵng ký quyết định kỷ luật 5 lãnh đạo
Thông tin hữu ích