Theo ông Ron Gonzales, cựu Thị trưởng TP San Jose, Trưởng đoàn VNARP thì hiện BĐS Đà Nẵng đang có sức thu hút lớn đối với các doanh nghiệp người Việt tại Hoa Kỳ (Ảnh: HC)

Theo ông Ron Gonzales, cựu Thị trưởng TP San Jose, Trưởng đoàn VNARP thì hiện BĐS Đà Nẵng đang có sức thu hút lớn đối với các doanh nghiệp người Việt tại Hoa Kỳ (Ảnh: HC)

Theo ông Ron Gonzales, cựu Thị trưởng TP San Jose, Trưởng đoàn VNARP thì hiện BĐS Đà Nẵng đang có sức thu hút lớn đối với các doanh nghiệp người Việt tại Hoa Kỳ (Ảnh: HC)

Theo ông Ron Gonzales, cựu Thị trưởng TP San Jose, Trưởng đoàn VNARP thì hiện BĐS Đà Nẵng đang có sức thu hút lớn đối với các doanh nghiệp người Việt tại Hoa Kỳ (Ảnh: HC)
Thông tin hữu ích